• تهران، سعدی جنوبی ، مرکز تجاری سعدی، طبقه همکف ، پلاک 0.2